OBS: Du er nu offline

Fagprofessionelle

Hvad betyder projektet for dig
2 kvinder i samtale
2 kvinder i samtale

3F, PensionDanmark og Kræftens Bekæmpelse samarbejder om at skabe en ekstra støtte, til udvalgte borgere som bliver syge med kræft. 

Støtten består i at borgeren får tilknyttet en fastholdelseskoordinator, som sidder hos PensionDanmark. Koordinatorens rolle er at hjælpe den enkelte med at navigere i sundhedsvæsenet og rundt i de forskellige tilbud i eksempelvis kommuner eller frivillige organisationer. 

Ved alvorlig og livstruende sygdom har man som medlem af PensionDanmark mulighed for at få en erstatning for kritisk sygdom. Det er ved denne udbetaling, at PensionDanmark kontakter borgeren på telefonen for at høre, om de vil være med i projektet, og om borgeren er inden for projektets målgruppe
Du kan læse mere om selve projektet og målgruppen her.

Som fagprofessionel kan du komme i berøring med borgere, som der er en del af projektet. Du kan arbejde på et sygehus, eller hos jobcenteret. Koordinatorens opgave er at styrke samarbejdet mellem borgeren og de forskellige aktører, der er involveret i projektet. Det kan fx være jobcentreret, praktiserende læge eller hospitalet.

Koordinatorens opgave er at inddrage de forskellige aktørers viden, kompetencer og indsigt for at skabe en sammenhængende plan, hvor borgerens behov og kontakt til arbejdsmarkedet er i centrum.

Som fagprofessionel er du altid velkommen til at kontakte koordinatoren, hvis du har spørgsmål eller viden som skal med i koordineringen.


Den ekstra indsats

Undersøgelser har vist, at denne målgruppe har særligt svært ved at have overblik over aktører og muligheder i systemet. Det kan resultere i, at borgerne ikke får den nødvendige hjælp og konsekvensen kan i værste fald være, at borgeren må forlade arbejdsmarkedet.

Projektet er derfor et ønske om at skabe en ekstra indsats for netop denne målgruppe for at fastholde kontakt med arbejdsmarkedet. Som fagprofessionel omkring medlemmet med kræft vil du stadig skulle udføre dine opgaver, men du kan opleve at blive kontaktet af fastholdelseskoordinatoren, som støtter medlemmet i sygdomsforløbet. 

Borgerne som der arbejdes med i projektet, omtales som medlemmer, da det er deres medlemskab af PensionDanmark som gør de er med i projektet.


Hvilken type job har medlemmerne?

Medlemmerne har typisk hårdt fysisk arbejde såsom i industrien, på en byggeplads eller som renovationsmedarbejder. Hårdt fysisk arbejde indebærer, at medlemmet går og/eller står store dele af arbejdsdagen, løfter tunge genstande kan have uhensigtsmæssige eller dårlige arbejdsstillinger.

Du kan læse mere om projektet under fanen om Projektet.