OBS: Du er nu offline

Medlem

Formålet med projektet er at støtte og hjælpe dig, som er blevet syg med kræft med at blive i arbejde - både under og efter din sygdom.
Medlem

Baggrund for projekt

Kræftbehandlingen er igennem flere år blevet bedre og der er bedre chancer for at overleve. Den bedre behandling, betyder at de som bliver helbredt for en kræftsygdommen, stadig kan have mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Desværre viser undersøgelser, at personer med kort uddannelse og hårdt fysisk arbejde har større risiko for at miste deres arbejde, under eller efter en kræftsygdom. 

Det er hårdt at skulle igennem et behandlingsforløb for kræft. Det kan være svært, hvis man både mister sit arbejde og har en kræftsygdom. Derfor er dette projekt en ekstra støtte til dig, som medlem, er blevet syg med kræft.


Tilbuddet til dig

Som deltager i projektet vil du få tilknyttet en fastholdelseskoordinator. Koordinatorens opgave er sammen med dig at lave en plan og et forløb, så du kan få hjælp og støtte under dit kræftforløb.

Med en alvorlig kræftdiagnose kan det være uoverskueligt at holde overblik og kontakt til både hospital, jobcenteret og din arbejdsplads. Det kan også være svært at overskue de mange forskellige muligheder og tilbud fra lægen, jobcenteret og hospitalet. Det kan koordinatoren støtte og hjælpe dig med.

Du planlægger sammen med koordinatoren, hvilken og hvor meget støtte du har behov for. Støtten kan være forskellige under dit sygdomsforløb. Det kan være, at du i en periode har behov for få hjælp fra koordinatoren til at have kontakt til f.eks. jobcenteret eller hospitalet. I andre perioder, står du selv for kontakten. På denne måde er tilbuddet til dig fleksibelt og kan tilpasses dine behov.Forløbet i projektet

Ved alvorlig og livstruende sygdom får du som medlem af PensionDanmark udbetalt en erstatning for kritisk sygdom. Det er i forbindelse med denne udbetaling, at der udvælges en gruppe medlemmer, som kontaktes, med tilbuddet om at deltage i projektet. I den forbindelse bliver du stillet en række spørgsmål der alle har til formål at kunne hjælpe dig bedst muligt.

Du har altid mulighed for at sætte forløbet i bero eller stoppe.

Formålet med projektet

Formålet med projektet, er at hjælpe og støtte dig i at have kontakt til bl.a. din arbejdsgiver, jobcenter og a-kasse under sit sygdomsforløb. Du kan stadig være en del af projektet, selvom du arbejder få timer, på nedsat tid, fleksjob eller fuldtid. Formålet med projektet er, at du fortsat har kontakt til din arbejdsgiver under dit kræftforløb, og er i arbejdet igen når du er på den anden side, hvis ikke i samme arbejde, så måske en anden funktion eller i færre timer. 

Din oplevelse, viden og erfaring er guld værd for os

Din oplevelse med at deltage i projektet er vigtig for os. Projektet er stadig under udvikling, og vi har behov for din oplevelse for at kunne forbedre og tilpasse tilbuddet til andre medlemmer, der bliver syge med kræft. Derfor vil du modtage tre spørgeskemaer, mens du er med i projektet eller du kan blive ringet op. Det er vigtigt at finde ud af, om den støtte og hjælp som du modtager, er brugbar for at bevare kontakten til arbejdsgiveren og holde kontakten til arbejdspladsen, mens man er syg med kræft. 

Din indkomst

Din indkomst under dit sygdomsforløb er afhængig af din overenskomst og ansættelsesvilkår, og det afgør bl.a., om du har ret til løn under sygdom. Mange overenskomster giver dig ret til løn under sygdom, men hvor længe du kan få løn under sygdom afhænger også af din konkrete ansættelse. Hvis du er i tvivl, kan du altid selv eller via din koordinator tage fat i din lokale tillidsrepræsentant eller din fagforening. 

Hvis du ikke har ret til løn under sygemeldingen, vil du få sygedagpenge fra kommunen. Det kan koordinatoren hjælpe dig med. Du kan også læse mere om løn under sygdom og sygedagpenge på Sygeguiden.dk

Som deltager i projektet kan du altid kontakte din koordinator for vejledning eller hjælp.