OBS: Du er nu offline

Om Projektet

Formålet med projektet er, at flere kortuddannede som er blevet syge med kræft bevarer kontakten til arbejdsmarkedet. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem 3F, Pension Danmark og Kræftens Bekæmpelse. Projektet varer i 3 år med opstart i midten af februar 2023.

Hvorfor er det vigtigt?

Der er igennem en årrække sket en positiv udvikling i kræftbehandling, da et stigende antal af personer overlever deres sygdom. Personer med uhelbredelig kræft kan leve i rigtig mange år, og for nogle personer bliver kræften en kronisk sygdom som andre sygdomme, og for mange betyder det potentielt mange gode muligheder for et forsat langt arbejdsliv foran sig.

Men man ved desværre, at kortuddannede medarbejdere med hårdt fysisk arbejde, er i særlig risiko for at miste deres arbejde efter et sygdomsforløb med kræft. Med dette projekt sættes der fokus på at mindske eller fjerne denne ulighed, og sikre at kortuddannede med hårdt fysisk arbejde også har muligheden for at blive på arbejdsmarkedet.


Arbejdslivet påvirkes af kræftsygdommen

Undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse viser, at arbejdslivet for mange bliver påvirket, når man får konstateret kræft. Flere er sygemeldt i kortere eller længere perioder, og det kan for nogle være svært at vende tilbage til arbejdet på samme vilkår som før sygdommen. Flere har også behov for rådgivning eller støtte til økonomiske og arbejdsmæssige forhold. 

En undersøgelse fra 2013, har vist at mange oplever udfordringer med tilknytningen til arbejdsmarkedet efter en kræftsygdom. Undersøgelse viste at ufaglærte havde en betydelig større risiko, for at falde ud af arbejdsmarkedet, end personer med en videregående uddannelse. Hvis du vil læse mere om undersøgelse, kan du læse det her.

Hvem er målgruppen

Målgruppen er en tilfældig udvalgt gruppe af PensionDanmarks medlemmer, som er blevet syge med en af tre nedstående kræftdiagnoser. 

  • Prostatakræft
  • Brystkræft
  • Kræft i tyktarmen  
  • Medlemmer hos PensionDanmark
  • Være 64 år eller yngre
  • Være i beskæftigelse på diagnosetidspunktet

PensionDanmark har på årsbasis er ca. 400 medlemmer, som bliver diagnosticeret med en af disse 3 kræftformer. Ud af disse bliver der tilfældigt udvalgt 120 medlemmer, til at deltage i projektet. Det er ikke muligt, at man selv henvender sig til PensionDanmark for at deltage i projektet.  

Projektet

Blandt de medlemmer som ansøger om udbetaling af "kritisk sygdom" hos PensionDanmark, og som er inden for målgruppen (se ovenfor), vil en tilfældig udvalgt gruppe blive kontaktet pr. telefon for afklaring, om medlemmet ønsker at deltage i projektet. 

Det er centralt, at medlemmet tilknyttes projektet tidligt i sygdomsforløbet for netop at fastholde relationen til arbejdsgiveren. Medlemmet vil ved opstart få tilknyttet en fastholdelseskoordinator. 

Marselisborg Consulting understøtter udvikling, monitorering og evaluering af projektet. Projektet støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og løber samlet over en 3 årig periode.

Støtte fra fastholdelseskoordinatoren

Koordinatorens opgave er i samarbejde med medlemmet at udvikle en målrettet og individuel plan for at fastholde medlemmet i arbejde, og at opstart af arbejde kan ske efter medlemmets ønsker og behov. Koordinatoren støtter medlemmet i at navigere rundt i de relevante tilbud, der kan understøtte medlemmets behov. 

Koordinatorens støtte kan variere i forhold til den enkeltes behov. Koordinatoren kan, efter aftale med medlemmet, kontakte forskellige aktører fx jobcenter eller læge, eller hjælpe og støtte medlemmet med selv at finde rundt i og kontakte de mange tilbud.

Som det er nu, skal man selv henvende sig, de mange forskellige steder for at få hjælp. Tidligere medlemmer med kræft fortæller, at det kan opleves som uoverskueligt, og at der ikke er sammenhæng på tværs af de aktiviteter, man skal igennem som syg.

Koordinatoren kan være med til at sikre, at:

  1. medlemmet får adgang til de nødvendige tilbud
  2. aflaste medlemmet ved at være kontaktperson
  3. understøtte medlemmets oplevelse af sammenhæng
  4. skabe en fælles ambition og plan for, hvordan medlemmet kan forblive på sin arbejdsplads i større eller mindre omfang.

Jobcentrenes rolle

I forbindelse med en alvorlig kræft diagnose har man mulighed for at vælge, om man ønsker at deltage aktivt i opfølgningen, eller om man ønsker at opfølgningen sker uden at man deltager selv. Man kan altså blive fritaget fra at deltage i samtaler på jobcentret.

Vælger man ikke at deltage i opfølgningen vil denne i stedet ske ved, at jobcentret kontakter læge eller hospital og beder om oplysninger om situation og behandlingsforløb.

Da kræftpatienter efter otte ugers sygdom ofte er i gang med undersøgelser og behandling, er det ofte ikke muligt at deltage i jobcentrenes opfølgning.

Hensigten er at give personen mulighed for ro og holde fokus på behandling og de eventuelle psykiske belastninger, der ofte følger med en kræftdiagnose.

Baggrund for projektet

Der eksisterer meget viden om, hvad der skal til, for at kræftpatienter fastholdes på arbejdsmarkedet. En EU-rapport har beskrevet en række metoder til at sikre kræftpatienters tilbagevenden til arbejdspladsen og fastholdelse, hvor der lægges vægt på en tidlig indsats, som tilgodeser de forskellige behov og der etableres en tæt dialog med de forskellige aktører som er omkring den kræftsyge. 

Hvis du er interesseret, kan du at læse mere her.  

Målsætning og evaluering af projektet

Målet med projektet er at hjælpe medlemmerne med at bevare kontakten til arbejdspladsen og forblive i arbejde efter sygdomsforløbet. Ud over den personlige gevinst for det enkelte medlem, tilsigter projektet også at dokumentere at en effekt, så tilbuddet kan blive udrullet i stor skala og komme til at omfatte alle medlemmer i PensionDanmark, som rammes af en kritisk sygdom og meget gerne sprede sig til endnu flere områder. 

Evaluering

Som deltager i projektet vil man modtage flere spørgeskemaer løbende i projektet, for at tilbuddet løbende kan blive tilpasset. Desuden at de gode erfaringer tages med videre i udviklingen. Afslutningsvis vil der blive foretaget en Cost-Bennefit analyse.

Formidling

Projektet vil løbende blive formidlet undervejs i projektperioden for at oplyse relevante samarbejdspartnere politikere og andre interessenter om projektets foreløbige resultater.

Afslutningsvis bliver der afholdt en konference, hvor projektets resultater offentliggøres.